Adresas: 
Architektų g. 210, Vilnius
Tel.: 5-244 3730

Internetinė svetainė: 
http://www.svajos.vilnius.lm.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
rusų
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Įstaigoje mokymas vyksta 3 pakopomis:
Ikimokyklinė pakopa;
Priešmokyklinė pakopa;
Pradinė mokykla (1-4klasės).

Visos 3 pakopos sudaro vieningą nenutrūkstamo ugdymo sistemą, suderintą su mokymo-ugdymo proceso turiniu. Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 3 metų. Į priešmokyklines grupes priimami vaikai nuo 5-6 metų. Į pradinę mokyklą priimami vaikai nuo 6-7 metų. "Svajos" darželyje-mokykloje yra 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 10 pradinio ugdymo klasių. Viso darželį-mokyklą lanko 363 ugdytiniai ir mokiniai.

 

Papildomas ugdymas
Vaikų ir jų tėvų individualiems poreikiams tenkinti, mokykloje veikia būreliai:
Ankstyvasis anglų kalbos mokymas ;
Sustiprintas valstybinės kalbos mokymas;
Literatūros būrelis;
Jaunųjų žurnalistų būrelis.

Mūsų mokykloje taip pat yra sporto būrelis - karate.

Veikia tokios studijos:
Teatro meistriškumo studija;
Dailės studija;
Folkloro studija;
Šiuolaikinių šokių studija.